فرموده ایت الله خامنه در مورد تسلیم شدن در مقابل دشمنان

فرموده ایت الله خامنه در مورد تسلیم شدن در مقابل دشمن
فرموده ایت الله خامنه در مورد تسلیم شدن در  مقابل دشمن
فرموده ایت الله خامنه در مورد تسلیم شدن در مقابل دشمن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.